Kalendarz uroczystości

OFF

Wrzesień:
Integrujmy się – spotkanie grupowe z rodzicami, zapoznanie z programem pracy. Zaproszenie, zachęcenie rodziców do dalszej współpracy, do współdecydowania
w planowaniu, organizowaniu imprez przedszkolnych.

Październik:

Dzień nauczyciela

Jan Paweł II – pamiętamy o Ojcu Św.

Listopad:
Konkurs plastyczno-recytatorski – wiersze rymowanki o tematyce zdrowotnej (ruch)

Grudzień:
Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie Opłatkowe

Styczeń:
Dzień Babci i Dziadka

Bal Karnawałowy

Luty:
Konkurs kolęd

Marzec:
Powitanie wiosny

Kwiecień:
Wielkanoc

Dzień Ziemi

Mecz o Puchar Dyrektora Przedszkola – międzyprzedszkolny (nauczyciele-dzieci)

Maj:
Święto Flagi

Dzień Patrona

Dzień Matki i Ojca

Rodzinny piknik sportowy

Dzień Dziecka

Czerwiec:
Uroczyste zakończenie roku szkolnego