O nas

OFF

Dyrektorem przedszkola jest mgr Magdalena Sobota.

Jako główne zadanie naszego przedszkola stawiamy sobie wychowanie, nauczanie i sprawowanie opieki nad dziećmi. Każdemu przedszkolakowi zapewniamy prawidłowe warunki do rozwoju jego osobowości, zgodnie z przyjętym programem władz oświatowych.
Wychowanie dzieci w naszym przedszkolu prowadzone jest w klimacie dużej życzliwości, zrozumienia i dobroci budowanej oddziaływaniem wychowawczym i przykładem nauczycieli w oparciu o indywidualne wartości każdego człowieka.

Staramy się wspierać dzieci w radosnych chwilach, ale także tych dla nich trudnych. Wszyscy pracownicy tworzą atmosferę sprzyjającą wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa u dzieci, ich samoakceptację i wiarę we własne możliwości oraz aktywność
i twórczość.

W naszym przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań dzieci:

  • Religia
  • Język angielski
  • Rytmika
  • Kółko logopedyczne
  • Kółko taneczne
  • Kółko plastyczne
  • Kółko teatralne
  • Kółko „Mały ekolog”

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, prowadzonych w sali zabaw „KORFIK” oraz zajęciach gimnastycznych prowadzonych metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa na sali gimnastycznej.