II Konferencja “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie od urodzenia. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do bezpiecznego zachowania się, tak aby unikały zagrożenia i nie powodowały ich swoim zachowaniem. Należy zawsze pamiętać, ze są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu rodziców, nauczycieli i policji. Dlatego tak ważne jest racjonalne i konkretne współdziałanie dorosłych na rzecz powiększenia bezpieczeństwa dzieci, będących uczestnikami ruchu drogowego. W tym działaniu jest też określona rola dla każdego nauczyciela. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Nauczyciele stają więc przed wyzwaniem nauczenia dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przykład dorosłych jest najskuteczniejszym sposobem uczenia dzieci właściwego zachowania. Wzory zachowań dziecko przejmuje od dorosłych przez naśladownictwo. Powinniśmy więc wystrzegać się wszelkich błędów, brawury, lekceważenia przepisów itp., gdyż dziecko może przyjąć takie postępowanie za normę lub przyjąć je podświadomie.
Edukację bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym i traktować jako podstawowy element przygotowania dziecka do szkoły oraz dalszych etapów jego życia i działalności. Dlatego też w naszym przedszkolu podjęłyśmy działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci, poprzez wdrażanie programu Baw się i żyj bezpiecznie, unikaj zagrożeń. Podczas zajęć dzieci poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych). Poznają numery telefonów alarmowych oraz zasady ich używania – tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. W ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji zostaliśmy też zaproszeni na II Konferencję Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, która odbyła się w BDK . Dzieci z oddziału VI „Odkrywcy” przygotowane przez panią Jolantę Chrobak rozpoczęły spotkanie programem artystycznym Bezpieczni na drodze. Występ spodobał się zebranym, a nagrodą były głośne brawa, słodycze i maskotki.

Autorem wpisu jest , utworzono: 17 September 2012 o 10:03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *