REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Brzozowie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Żłobka Samorządowego w Brzozowie. Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem oraz harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp.

data

postępowania

rekrutacyjnego

treść postępowania

rekrutacyjnego

1. od 01.04.2021 r. Pobieranie i składanie „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” wraz z załącznikiem do karty.
2. 30.04.2021 r. Zakończenie przyjmowania dokumentów (karta zgłoszenia + załącznik do karty)
3.  06.05.2021r.
do 11.05.2021 r.
Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
4. 14.05.2020 r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku.
5. 17.05.2020r.
do 21.05.2021 r.
 

 

Zgłaszanie się do Dyrektora Żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  w celu podpisania „Woli przyjęcia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie.
6. 28.05.2021 r. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 

Szanowni Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” złożone do 31.03.2020 r. tracą swoją ważność. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji („Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie + załączniki do karty) w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  bardzo proszę, aby karty zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z kompletną dokumentacją przesyłać drogą elektroniczną (skany, zdjęcia) na adres :  zlobek.brzozow@wp.pl. Informuję również, że wszelkie kontakty z Państwem do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego będą się odbywały za pomocą drogi elektronicznej: teflon lub email podanych w kartach zgłoszenia.

 

DYŻUR TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 8.00-12.00

Tel. 13 43 412 54

Magdalena Sobota

Dyrektor Żłobka

Samorządowego w Brzozowie

dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia do żłobka PDF

karta zgłoszenia do żłobka doc.

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie przedszkole

Oświadczenie wielodzietność

Oświadczenie zamieszkanie na terenie gminy

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU

Regulamin-rekrutacji

Kategorie: Żłobek
Autorem wpisu jest , utworzono: 29 March 2021 o 10:02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *