Funkcjonowanie żłobka w okresie od 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 560)

Od 27 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Ograniczenie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych.

W celu nawiązywania bieżących kontaktów, wszelkich pytań prosimy pisać do nas na podane adresy mailowy psnr1b@wp.pl lub  zlobek.brzozow@wp.pl.

Dyżur telefoniczny w godz.8.00- 12.00  pod numerem tel. 13 43 412 54

Informuję również, że nasz żłobek będzie prowadzić opiekę dla dzieci rodziców, którzy złożą wniosek o zorganizowanie opieki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, z racji że :

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

W związku z powyższym proszę wszystkich rodziców, którzy jeszcze chcieliby złożyć wniosek o zorganizowanie opieki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych a nie zrobili tego w piątek 26.03.2021 r. o jak najszybsze poinformowanie żłobka i wypełnienie wniosku.

Dzieci można zgłaszać przesyłając wniosek na adres emaliowy psnr1b@wp.pl lub pod numerem tel. 13 43 412 54 

Dzieci, które miały, by zostać objęte opieką w poniedziałek 29.03.2021 r. prosimy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00.

 Wniosek do pobrania: wniosek

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 Magdalena Sobota

 Dyrektor

    Żłobka Samorządowego

w Brzozowie

 

 

Kategorie: OGŁOSZENIA, Żłobek
Autorem wpisu jest , utworzono: 27 March 2021 o 06:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *