Funkcjonowanie przedszkola w okresie od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 561
)

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  innych form wychowania przedszkolnego.

Dlatego rozpoczynamy naukę na odległość poprzez kontakt droga elektroniczną tzw. nauczanie zdalne. Bardzo prosimy o  sprawdzanie przekazywanych przez nas informacji.

Będziemy się komunikować w sposób ustalony z wspólnie z Państwem i na podstawie Waszych opinii oraz deklaracji zbieranych w trakcie roku szkolnego, kiedy dzieci uczęszczały do przedszkola stacjonarnie.

Będziemy na bieżąco umieszczać informacje oraz propozycje do zajęć z dziećmi na naszej stronie internetowej. Nauczyciele służą pomocą w postaci porad i konsultacji, jak i również będą opracowywać dodatkowe materiały dla dzieci według potrzeb. Swoje propozycje do dalszej pracy, potrzeby wspomagania jak i również uwagi prosimy kierować na podane adresy emaliowe do poszczególnych nauczycieli. Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana przy współpracy nauczyciela i rodziców dlatego  prosimy o pomoc i współpracę podczas wykonywania zadań z dziećmi.

Drodzy Rodzice,  w każdym tygodniu będą się pojawiały materiały do pracy z dziećmi na naszej stronie internetowej, nauczyciele również będą się z Wami kontaktować indywidualnie.

W celu nawiązywania bieżących kontaktów, wszelkich pytań prosimy pisać do nas na podane adresy mailowe, odnoszące się do poszczególnych grup przedszkolnych.  Postaramy się, aby nasza współpraca poprzez kontakt internetowy była równie owocna jak dotychczas.

Adresy e-mail:

krasnaleps1@wp.pl

smerfy.ps1brzozow@wp.pl

pszczolki.ps1@wp.pl

odkrywcy.ps1brzozow@wp.pl

sportowcy.ps1brzozow@wp.pl

motylki.ps1brzozow@wp.pl

Dyżur telefoniczny w godz.8.00- 12.00  pod numerem tel. 13 43 412 54

 

Informuję również, że nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci rodziców , którzy złożą wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, z racji że :

 • są rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

W związku z powyższym proszę wszystkich rodziców, którzy jeszcze chcieliby złożyć wniosek o zorganizowanie  zajęć a nie zrobili tego w piątek 26.03.2021 r. o jak najszybsze poinformowanie przedszkola i wypełnienie wniosku.

Dzieci można zgłaszać przesyłając wypełniony wniosek na adres emaliowy psnr1b@wp.pl
lub pod numerem tel. 13 43 412 54

Dzieci, które miały, by zostać objęte opieką w poniedziałek 29.03.2021 r. prosimy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00.

 Wniosek do pobrania: wniosek

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 Magdalena Sobota

 Dyrektor

      Przedszkola Samorządowego nr 1

     im. bł. s. Celestyny Faron

w Brzozowie

 

 

Autorem wpisu jest , utworzono: 27 March 2021 o 06:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *