Ogłoszenie dla rodziców dzieci ze żłobka oraz przedszkola- deklaracje

OFF
Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, pracowników/opiekunów zostały opracowane procedury obowiązujące w trakcie podwyższonego reżimu sanitarnego, bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o wypełnienie oraz odesłanie (wypełnionych) lub przyniesienie w poniedziałek Deklaracji uczęszczania dziecka do instytucji w okresie pandemii COVID-19- złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że: 
 drzwi do budynku są zamknięte- chcąc wejść do środka dzwonimy dzwonkiem i oczekujemy na wyznaczonego pracownika – wchodzimy tylko głównym wejściem.  Pracownik mierzy temperaturę dziecku oraz rodzicowi/opiekunowi, może wejść tylko jeden opiekun wyposażony we własnym zakresie w rękawiczki, osłonę twarzy i nosa oraz po dokonanej dezynfekcji.
- w pierwszym dniu należny przynieść Deklarację uczęszczania dziecka do instytucji w okresie pandemii COVID-19 (nie dotyczy jeżeli ktoś przesłał wcześniej drogą elektroniczną)w przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
- ubrania-odzież wierzchnia w której przyszło dziecko rodzic jest zobowiązany zabezpieczyć przed kontaktem z rzeczami innych dzieci poprzez np powieszenie ich w reklamówce lub woreczku/ umieszczenie w półce dziecka.
- rzeczy na przebranie muszą przejść kwarantannę, dlatego prosimy przynosić je z trzydniowym wyprzedzeniem (w reklamówce, podpisane Imieniem i Nazwiskiem dziecka oraz datą).
-dzieci nie przynoszą żadnych przedmiotów z domu nie  możemy również przyjmować rzeczy osobistych dziecka takich jak kocyki, pieluszki, gdyż również muszą przejść kwarantannę. jeżeli chcecie je Państwo zostawić, proszę przynieść z wyprzedzeniem.
- Wszystkie szczegółowe procedury są dostępne na tablicy ogłoszeń w budynku.
Ze względów organizacyjnych (ustalane są stałe grupy dzieci, maksymalnie 12 osobowe), prosimy o zgłaszanie potrzeby objęcia dziecka opieką telefonicznie pod numerem 13 43 412 54  z do każdego czwartku godz. do 12.00 oraz  wypełnienie deklaracji.
deklaracja rodzica
Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie
Autorem wpisu jest , utworzono: 8 maja 2020 o 20:29

Komentowanie zostało wyłączone.