REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2020/2021- dokumenty do pobrania

OFF

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Brzozowie informuje, że od dnia 3 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Żłobka Samorządowego w Brzozowie. Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem oraz harmonogramem rekrutacji.

„Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” złożone do 31.03.2020 r. tracą swoją ważność. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji („Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie + załączniki do karty) w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych mini sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-V-2  proszę, aby karty zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z kompletną dokumentacją przesyłać drogą elektroniczną (skany, zdjęcia) na adres: zlobek.brzozow@wp.pl. Informuję również, że wszelkie kontakty z Państwem do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego będą się odbywały za pomocą drogi elektronicznej: teflon lub email podanych w kartach zgłoszenia.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do Żłobka Samorządowego w Brzozowie proszeni są o przesłanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku do dnia  10 kwietnia 2020 roku.

DYŻUR TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 9.00-12.00

Tel. 13 43 412 54

Magdalena Sobota

Dyrektor Żłobka

Samorządowego w Brzozowie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp.

data

postępowania

rekrutacyjnego

treść postępowania

rekrutacyjnego

1. od 03.04.2020 r. Pobieranie i składanie „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” wraz z załącznikiem do karty.
2. 30.04.2020 r. Zakończenie przyjmowania dokumentów (karta zgłoszenia + załącznik do karty)
3.  06.05.2020r.
do 11.05.2020 r.
Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
4. 15.05.2020 r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku.
5. 18.05.2020r.
do 22.05.2020 r.

 

 Zgłaszanie się do Dyrektora Żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  w celu podpisania „Woli przyjęcia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie.6.29.05.2020 r.Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-rekrutacji

deklaracja rodziców o kontynuowaniu pobytu w Żłobku

karta zgłoszenia do żłobka

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO

Oświadczenie zamieszkanie na terenie gminy

Oświadczenie przedszkole

Oświadczenie wielodzietność

oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

Autorem wpisu jest , utworzono: 1 kwietnia 2020 o 09:26

Komentowanie zostało wyłączone.