REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2019/2020- dokumenty do pobrania

OFF

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Żłobka Samorządowego w Brzozowie. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

„Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” złożone do 31 marca 2019 r. tracą swoją ważność. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji („Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie + załączniki do karty) w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp.

data

postępowania

rekrutacyjnego

treść postępowania

rekrutacyjnego

1. od 01.04.2019 r. Pobieranie i składanie „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie” wraz z załącznikiem do karty.
2. 30.04.2019 r. Zakończenie przyjmowania dokumentów (karta zgłoszenia + załącznik do karty)
3.  06.05.2019 r.
do 10.05.2019 r.
Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
4. 15.05.2019 r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku.
5. 16.05.2019 r.
do 22.05.2019 r.
  
Zgłaszanie się do Dyrektora Żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  w celu podpisania „Woli przyjęcia dziecka do Żłobka Samorządowego w Brzozowie.
6. 30.05.2019 r. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Żłobku ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka.

Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia do żłobka

Oświadczenie zamieszkanie na terenie gminy

oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

oswiadczenie przedszkole

Oświadczenie wielodzietność

 

Kategorie: OGŁOSZENIA, Żłobek
Autorem wpisu jest , utworzono: 29 marca 2019 o 13:15

Komentowanie zostało wyłączone.