Zabawy ruchowe “Odkrywców”

Ruch jest życiem”

Arystoteles

Aktywność ruchowa musi być obecna w życiu każdego dziecka. Poprawia ona ogólny stan zdrowia, wspomaga rozwój organizmu, stymuluje go, rozwija umiejętności oraz przynosi ogólne odprężenie i radość. Ponadto spacery, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu to doskonały sposób na pozytywne zmęczenie, dotlenienie organizmu i rozładowanie energii wewnętrznej. Aktywność fizyczna połączona z zabawą jest bardzo ważna, ponieważ buduje więzi pomiędzy dziećmi i sprawia, że grupa lepiej funkcjonuje. Przedszkolacy w trakcie gier i zabaw mają kontakt ze sobą, tworzą grupy oraz bawią się. Każde zaangażowanie dzieci w taką działalność ma pozytywny wpływ na ich rozwój osobowości, uczy współdziałania w zespole, wyzwala chęć walki, pozwala na świadome przeżywanie zwycięstw i godne przyjmowanie porażek.

Spacery to również pewna forma aktywności ruchowej. Dostarczają niezbędną do rozwoju witaminę D, poprawiają nastrój, ale również pełnią funkcję edukacyjną, wzbogacającą doświadczenie dziecka. Spacer to poznawanie świata przyrody, roślin i zwierząt. Codzienny pobyt dzieci na powietrzu przez cały rok, to nauka dostrzegania różnych zjawisk atmosferycznych, a z czasem przyzwyczajeń do bardziej regularnych obserwacji otaczającej przyrody.

A.Bober

Autorem wpisu jest , utworzono: 20 June 2018 o 23:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *